ERREFUXIATUENA (Izaro eta Mikel Urdangarin)

2018-04-25 | Balada | EUSKAL HERRIKO TRIKITIXA ELKARTEA

9
➂ ➃
 
10
➂ ➃
7
➂ ➃
 
11
5
➆ ➇
 
10
7
8
➆ ➇
 
10
➆ ➇
9
➂ ➃
 
10
➂ ➃
7
➂ ➃
 
22
7
➆ ➇
 
10
7
8
➆ ➇
3
8
. ,   . ,   ➆ ➇
7
9
7
➂ ➃
9
Puntua
➂ ➃
4
 
9
. ,   . ,   . ,   ➂ ➃
 
10
2
7
 ➆ ➇ ,   .
 
10
Puntua
➆ ➇
3
8
. ,   . ,   ➆ ➇
7
9
7
➂ ➃
9
Puntua
➂ ➃
 
11
9
 
11
9
➂ ➃
 
11
2
9
 ➆ ➇ ,   .
 
10
Puntua
➆ ➇
2
9
 
10
➆ ➇
3
9
. ,   . ,   ➂ ➃
9
Puntua
➂ ➃
4
9
. ,   . ,   . ,   ➂ ➃
 
10
2
7
 ➆ ➇ ,   .
8
Puntua
➆ ➇
3
8
. ,   . ,   ➆ ➇
7
 
10
6
➂ ➃
7
Puntua
➂ ➃
4
9
. ,   . ,   . ,   ➂ ➃
 
10
2
7
 ➆ ➇ ,   .
8
Puntua
➆ ➇
6
 
10
. ,   . ,   ➆ ➇ ,   . ,   . ,   ➂ ➃
9
 
10
9
➆ ➇
 
10
9
2
 
10
➆ ➇ ,   .
9
7
➂ ➃
Puntua
➆ ➇
6
 
10
. ,   . ,   ➆ ➇ ,   . ,   . ,   ➂ ➃
9
 
10
9
➆ ➇
 
10
9
 
10
➆ ➇
9
7
 ➂ ➃
 
11
9
Puntua
➆ ➇
3
8
. ,   . ,   ➆ ➇
7
9
7
➂ ➃
9
 
10
9
➆ ➇
2
 
10
9
 
10
➆ ➇
9
7
 ➂ ➃
 
10
7
Puntua
➆ ➇
6
8
. ,   . ,   ➆ ➇ ,   . ,   . ,   ➂ ➃
7
7
 
10
➆ ➇   ➆ ➇
 
10
6
➆ ➇     ➆ ➇     ➇ ➈     ➇ ➈
Puntua
➂ ➃
4
 
12
. ,   . ,   . ,   ➂ ➃
 
12
10
2
11
9
➆ ➇ ,   .
 
12
10
➆ ➇
 
14
10
 
14
10
➀ ➁     ➀ ➁     ⑪ ⑫     ⑪ ⑫
Puntua
➂ ➃
4
 
14
12
. ,   . ,   . ,   ➂ ➃
9
7
2
11
9
➆ ➇ ,   .
 
12
10
➆ ➇
 
14
8
2
 
12
8
➀ ➁ ,   .
10
6
➀ ➁
 
12
8
 
12
10
⑪ ⑫
11
9
⑪ ⑫
 
12
10
11
9
 
12
➂ ➃
4
 
12
. ,   . ,   . ,   ➂ ➃
 
12
10
2
11
9
➆ ➇ ,   .
 
12
10
➆ ➇
 
14
10
 
14
10
➀ ➁     ➀ ➁     ⑪ ⑫     ⑪ ⑫
Puntua
➂ ➃
4
 
14
12
. ,   . ,   . ,   ➂ ➃
 
14
7
Asteriskoa
2
 
13
9
➆ ➇ ,   .
 
13
10
➆ ➇
 
13
9
 
15
7
➀ ➁   ➀ ➁     ➀ ➁     ➀ ➁
3
8
. ,   . ,   ➆ ➇
7
9
7
➂ ➃
9
Puntua
➂ ➃
3
 
9
. ,   . ,   ➂ ➃
 
10
7
 ➆ ➇
 
10
Puntua
➆ ➇
3
8
. ,   . ,   ➆ ➇
2
7
. ,   ➂ ➃
 
10
Puntua
➂ ➃
4
9
. ,   . ,   . ,   ➂ ➃
 
10
7
 ➆ ➇
2
 
10
Puntua
➆ ➇
4
8
. ,   . ,   . ,   ➆ ➇
7
 
10
 ➂ ➃
6
7
 ➂ ➃
 
9
➆ ➇
 
10
9
 
10
➆ ➇
9
7
 ➂ ➃
 
10
7
 ➂ ➃
Puntua
➆ ➇
4
8
. ,   . ,   . ,   ➆ ➇
7
. ,    ➂ ➃
 
10
 ➂ ➃
9
➆ ➇
 
16
9
14
9
16
9
14
9
➆ ➇
16
9
 
14
7
 ➂ ➃
 
14
9
11
7
 ➂ ➃     ➆ ➇     ➇ ➈     ➂ ➃
Asteriskoa
2
 
13
9
➆ ➇
Puntua
 
13
9
 
13
10
➆ ➇
 
13
9
 
15
7
➀ ➁