BARRUAN DUGUN UMEA (Julen Alonso)

2018-10-08 | Motarik gabe | EUSKAL HERRIKO TRIKITIXA ELKARTEA
2
 
15
13
7
. ,   ➀ ➆
 
14
11
 
14
13
➃ ➆
 
14
12
➃ ➆
 
14
12
10
1   2
13
2
 
14
13
 
16
5   4
13
 
14
4
7
5   4
12
4
10
12
 
14
9   8
 
14
12
8
5
9
 
8
8
5
 
8
7
8
 
8
5
5
 
8
4
7
 
9
4
7
 
10
7
9
8
 
10
9
 
11
8
13
5   9
 
14
12
5
 
14
12
10
1   2
13
2
 
14
13
 
16
5   4
13
 
14
4
7
5   4
3
 
12
4 ,   . ,   .
8
➂ ➃
3
 
12
. ,   . ,   .
5
➂ ➃
 
12
7
7
 
12
10
8
 
12
9
8
 
12
 
14
12
10
1
Puntua
9
3
 
14
12
10
. ,   5 ,   1
1
Parentesia
Puntua
➃ ➆
 
Parentesia
8
6
1
3
 
12
. ,   2 ,   .
8
6
2
 
12
8
6
7
 
14
7
5
8
 
13
9
7
8
 
13
7
5
11
3
 
13
. ,   12 ,   .
7
5
12
 
13
9
7
7
94
 
13
9
7
8
 
15
11
9
8
94
 
15
1
Parentesia
9
7
3
 
15
. ,   . ,   ➂
9
7
 
15
12
10
3
 
16
. ,   . ,   ➀
12
10
 
16
 
18
3
15
 
16
4
13
 
14
4
11
9
7
 
10
7
9
 
8
5
5
 
6
2
Parentesia
17
3
 
18
15
4
 
16
13
4
 
14
11
7
9
 
10
8
7
 
8
7
5
 
16
1
14
12
9
 
10
8
7
6
 
10
8
6
4
1
 
Parentesia
Puntua
➀ ➆
 
14
12
10
1   2   2   1   2   2
 
13
11
9
7   8
 
13
11
8   7   8
 
14
8
11
 
14
 
13
11   12
 
Parentesia
9
7
12   11   12   12
 
15
13
11
9   8   8   9   8   9
 
14
9
7
3   4   4
11
7
 
Parentesia
 
15
13
8   8
 
13
7
1   2
 
14
8
2
 
12
8
11
 
Parentesia
10
12   12
4
 
12
6
5 ,   4 ,   4 ,   5
 
15
9
4
 
13
7
4
2
 
13
9
7   8 ,   8   7   8
Puntua
3
 
14
11
9
9
9
8
 
Parentesia
 
14
11
8   9
2
 
14
11
9
8 ,   9
2
 
14
9
7
3   4 ,   4   3   4
Puntua
9
2
 
14
9
7
5   4   , 4   3
 
9
7
6
11   3
2
 
11
9
7
7   8 ,   8   7   9
Puntua
5
3
 
12
10
8
1   2 , . ,   2
5
9
 
8
8
5
 
8
7
8
 
14
9
7
3   4
 
14
11
9
9
 
14
9
7
3   4   4
 
14
8
➃ ➄
 
12
6
 
14
8
2
 
14
10
➆ ➇
 
13
9
3
 
14
12
10
1   2 ,   . ,   2
Asteriskoa
13
➃ ➄
 
16
15
 
16
➃ ➆
13
 
14
5
 
11
1 ,   2 ,   . ,   . ,   2
 
11
9
9
 
10
8
7
 
8
8
5
5
 
6
5 ,   4 ,   . ,   . ,   4
34 ,   44 ,   . ,   . ,   44
1
Parentesia
 
16
5
15
 
18
4
15
 
16
4
13
5
 
14
7 ,   8 ,   . ,   . ,   8
 
14
7
11
9
8
 
10
7
8
 
8
5
 
8
9 ,   8 ,   . ,   . ,   8
 
Parentesia
2
Parentesia
 
6
3
5
 
8
4
5
 
6
4
5
 
8
5
⑪ ⑫
 
9
7
5
⑪ ⑫
 
8
7
7
7
 
11
9
8
7
 
10
8
9
3
 
14
12
10
1   2 ,   . ,   2
 
Parentesia
5
1
 
8
7
5
 
10
9
9
 
11
3
 
9
7
6
3   4 ,   . ,   4
 
8
7
7
 
10
8
9
12
8
 
14
3
 
11
9
8
9   8 ,   . ,   8
7
11
 
10
9
12
11
 
14
12
13
3
 
14
12
8
5   4 ,   . ,   4
3
 
14
12
7
3 ,   . ,   4
 
12
10
7
4
3
 
11
9
7
7   8 ,   . ,   8
5
7
 
8
7
8
 
10
9
8
 
11
6
➂ ➃
7
 
9
5
➂ ➃
7
 
9
 
8
7
7
 
10
8
9
12
8
 
14
8
➇ ➈
9
 
14
7
➇ ➈
9
 
14
7
11
 
10
9
12
11
 
14
12
13
 
16
 
Parentesia
15
3
 
17
4
15
4
 
21
 
Parentesia
13
7
 
16
4
 
16
 
Parentesia
15
4
 
16
15
 
16
1
14
12
9
 
10
8
5
6
 
8
4
1
9
11
➈4 ⑪4
3
 
13
. ,   12 ,   .
. ,   . ,   ➈4 ⑪4
9
12
.
10
7
3
 
14
. ,   4 ,   .
7
4
8
8
1
3
 
12
. ,   2 ,   .
10
2
8
6
9
5
 
8
10
7
 
10
10
7
9
11
3
 
13
. ,   12 ,   .
9
7
10
7
3
 
14
. ,   4 ,   .
7
4
8
8
1
3
 
12
. ,   2 ,   .
1
Parentesia
6
2
5
 
10
 
Parentesia
7
5
7
 
Parentesia
 
10
5
8
 
Parentesia
7
5
 
Parentesia
 
10
5
 
Parentesia
9
5
8
2
Parentesia
5
2
6
5
7
 
Parentesia
 
10
5
8
 
Parentesia
9
5
8
 
Parentesia
 
10
8
➈ ⑪
4
 
9
7
3
 
9
7
➈ ⑪
1
 
11
9
5
 
14
12
➈ ⑪
6
 
14
12
➈ ⑪
8
 
10
8
➃ ➄
4
 
9
7
3
 
9
7
➃ ➄
1
 
11
9
5
 
14
12
➃ ➄
6
 
14
12
➃ ➄
8
 
14
12
➆ ➇
8
 
16
14
8
 
15
13
➆ ➇
7
 
15
13
9
 
15
13
➆ ➇
7
 
16
14
➆ ➇
8
 
16
14
10
 
16
14
10
 
16
14
10
 
18
16
10
 
18
16
10
 
18
16
10
 
10
8
11
4
 
9
7
12
3
 
9
7
12
1
 
11
9
11
5
 
14
12
12
6
 
14
12
12
8
 
14
12
5
8
 
16
14
4
8
 
15
13
4
7
 
15
13
5
9
 
17
15
4
9
 
17
15
5
11
15
14
3
 
17
15
15
12
4
 
17
15
15
14
4
 
17
15
15
11
9
 
17
 
15
15
9
8
 
17
15
15
11
8
 
17
15
 
17
11
15
13
9
 
9
7
1
5
 
7
5
1
➈ ⑪
 
14
12
5
➃ ➆
 
14
12
8
➃ ➆
 
14
12
7
➃ ➆
3
 
16
14
12
1   2 , .   , 2
5
1
 
6
5
 
8
2
5
 
7
3
5
3
 
9
8
6
9   8 ,   . ,   8
3
 
6
9 ,   . ,   .
4
8
 
6
 
6
8
5
1
Parentesia
3
 
9
7
6
3   4 , . ,   4
 
6
5
4
 
6
4
 
6
5
5
 
6
3
3
 
9
7
5
7   8 ,   . ,   8
2
Parentesia
 
6
3
3
 
6
5
4
 
8
5
4
 
6
5
 
8
7
7
 
8
8
5
 
8
7
8
 
10
4
 
10
8
4
1   9 , . ,   5 ,   1
 
Parentesia
 
12
7
8
1
10
2
8
10
 
12
2
 
12
1
10
8
2
10
8
3
10
7
7
9
8
7
9
 
11
8
 
11
7
9
7
8
9
7
➆ ➇
5
5
11
7
12
5
7
 
9
1
12
 
9
11
7
5
12
1
 
4
12
3
2
3
1
 
4
4
3
1
4
 
4
2
7
4
6
8
 
8
7
8
 
10
8
1
10
8
10
 
12
2
 
12
1
10
8
2
10
8
3
10
7
7
9
8
7
9
 
11
8
 
11
7
9
7
8
9
7
8
 
9
7
11
 
13
9
12
7
 
10
12
9
12
➂ ➃
14
 
15
9
➆ ➇
11
 
13
4
 
14
12
10
1   9 ,   . ,   5 , 1  
17
➃ ➆
 
18
15
➃ ➆
 
16
13
➃ ➆
 
14
5
 
11
1 ,   2 ,   . ,   . ,   2
 
15
9
3
 
16
12
9
 
15
14
5
4
 
16
14
12
1   2 ,   . ,   5 , 1  
17
17
2
 
18
 
15
2
16
3
 
17
15
13
11   12 ,   . ,   12
 
18
14
➂ ➃
 
18
12
➂ ➃
 
18
14
➂ ➃
3
 
17
13
7   8 ,   . ,   8
17
➃ ➆
 
18
15
➃ ➆
 
16
13
➃ ➆
 
14
12
1   2
2
 
16
14
12
. ,   2
12
➂ ➃
10
12
12
➂ ➃
 
14
➂ ➃
5
 
12
1 ,   2 ,   . ,   . ,   7
10
11
 
17
17
12
 
18
15
12
 
16
5
 
13
➂ ➃ ➄ ,   . ,   . ,   . ,   ➂ ➃ ➄
 
17
13
7
 
17
16
8
 
17
15
8
3
 
17
16
1   2 ,   . ,   2
9
7
 
10
7
8
 
8
5
8
 
6
6
1
2
 
10
. ,   2
6
2
 
10
2 ,   .
1
3
 
7
6
4
 
10
6
4
7
6
1
2
 
10
. ,   2
6
2
 
10
2 ,   .
4
1
 
11
9
9
 
10
7
7
 
8
5
11
2
 
9
. ,   12
5
2
 
9
12 ,   .
8
3
 
12
6
4
 
12
8
4
 
12
7
7
2
 
11
. ,   8
5
2
 
11
8 ,   .
9
7
 
10
7
9
 
8
5
5
 
6
6
1
2
 
10
. ,   2
6
2
 
10
2 ,   .
1
3
 
7
6
4
 
10
6
4
7
6
➀ ➁
2
 
10
. ,   .
6
➆ ➇
2
 
10
. ,   .
4
11
 
11
9
12
 
10
7
12
 
8
5
➂ ➃ ➄
2
 
14
. ,   .
5
➂ ➃ ➄
2
 
14
. ,   .
7
7
 
13
10
8
 
13
9
8
 
13
7
1
 
8
7
 
10
9
7
 
8
7
6
 
8
4
1
Asteriskoa
 
16
1
13
 
16
15
9
 
16
14
12
7
 
10
8
6
4
1
 
11
9
7
5
7
 
10
8
6
4
➀ ➁